ИЗВЕСТУВАЊЕ: поради зголемениот обем на работа, можно е испораката да доцни, но не повеќе од еден ден. Јавуваме пред испорака во било кој случај.       ИЗВЕСТУВАЊЕ: поради зголемениот обем на работа, можно е испораката да доцни, но не повеќе од еден ден. Јавуваме пред испорака во било кој случај.
0