, Post #80205
, Post #80205
, Post #80205
, Post #80205
, Post #80205
, Post #80205
, Post #80205
, Post #80205
, Post #80205
, Post #80205
, Post #80205
, Post #80205
, Post #80205
, Post #80205

<svg alt="" viewBox="0 0 20 20" name="speedy-box" fill="mediumDarkPurple" mr="2" class="core__Box-sc-1qfvr3i-0 core__Svg-sc-1qfvr3i-2 Icon-sc-4q9mv4-0 beJnsr"><path d="M17.53,8.27H16V3.52H3.93V13.73h16v-3A2.41,2.41,0,0,0,17.53,8.27ZM14.23,12H5.68V5.27h8.55V12Zm4,0H16V10h1.55a.66.66,0,0,1,.66.66ZM7.38,15.48a1,1,0,1,1-1-1A1,1,0,0,1,7.38,15.48Zm10.3,0a1,1,0,1,1-1-1A1,1,0,0,1,17.69,15.48ZM1.06,9.28h2v1h-2Zm-1,2h3v1h-3Z" pointer-events="none"></path></svg><p style="text-align: left;”></strong><strong>Комплетирај нарачка до 10ч</strong>, испорака до врата <strong>истиот ден</strong>. * вон Скопје + 1 ден<strong></strong></p>

COVID-19 поради актуелната ситуација, можно е благо пролонгирање на процесирањето и/или испораката на нарачките. Работиме да ги исполниме во најкус можен рок и редовно известуваме
0